Vremenske prilike
u Baru:

MambWeather icon
--- °C

MONTENEGRO (BAR) TIME
TIME ZONE
Central European Time (CET)
UTC/GMT +01:00 hours

 

POTPISAN UGOVOR SA ITALIJANSKIM SIRAM SPA

Luka Bar i italijanska kompanija SIRAM SPA 11. oktobra su potpisale Ugovor o pretovaru, skladištenju i preradi drvnih sjekanaca. Dio tereta u luci će dolaziti u drvenim trupcima, a dio u obliku drvenih sjekanaca.

Dinamika otpreme robe od 4.500 tona predviđena je brodom koji će iz Luke isplovljavati svakih šest nedjelja.

Ovaj Ugovor je potpisan do kraja 2014. godine.

 

GLINICA PREKO LUKE BAR ZA KOMBINAT ALUMINIJUMA

Na lučkom terminalu za suve rasute terete završen je iskrcaj broda sa oko 4.000 tona glinice, za potrebe Kombinata aluminijuma iz Podgorice.

Prema planu, pretovar glinice za potrebe Kombinata aluminijuma iz Podgorice bi, u početnoj fazi, trebao da se nastavi tako što bi se u Luci Bar pretovao po jedan brod mjesečno, sa približno istom količinom tereta od oko 4000 t.

U narednim, očekivanim, fazama posla, obim pretovara bi trebao da se povećava.

 

PRETOVARENO ZA OSAM MJESECI

U Luci Bar je za osam mjeseci ove godine, od 1. januara do 31. avgusta, sa 148 brodova, pretovareno ukupno 376.938 tona tereta. U ukupnom pretovaru preovladavali su rasuti tereti kojih je bilo 157.576 tona, slijede tečni sa 122.625 tona i generalni sa 96.735 tona tereta.

 
Strana 5 od 25