Vremenske prilike
u Baru:

MambWeather icon
--- °C

MONTENEGRO (BAR) TIME
TIME ZONE
Central European Time (CET)
UTC/GMT +01:00 hours

 

PRETOVARENO U FEBRUARU

U Luci Bar je, od 1. do 28. februara, sa 19 brodova, pretovareno ukupno 37.027 tona tereta. Od toga je bilo 23.796 tona rasutih, 10.276 tona generalnih i 2.964 tona tečnih tereta.

 

PRETOVARENO U JANUARU

Od 1. do 31. januara, u Luci Bar je, sa 15 brodova, pretovareno 42.555 tona tereta. U ukupnom pretovaru preovladavali su rasuti tereti kojih je bilo 18.541 tona, slijede tečni sa 15.632 tone i generalni kojih je pretovareno 8.381 tona.

 

 

PRETOVARENO U 2012. GODINI

Od 1. januara do 31. decembra 2012. godine u Luci Bar je, sa 179 brodova, pretovareno ukupno 805.219 tona tereta. Više od polovine ukupnog pretovara otpada na rasute terete kojih je bilo 553.994 tone, slijede tečni sa 181.436 tona i generalnih tereta je bilo 69.787 tona.
 
Strana 7 od 25