Vremenske prilike
u Baru:

MambWeather icon
--- °C

MONTENEGRO (BAR) TIME
TIME ZONE
Central European Time (CET)
UTC/GMT +01:00 hours

 

SASTANCI U OKVIRU ADB MULTIPLATFORM PROJEKTA

Predstavnici Luke Bar su od 20.-22. novembra u Budimpešti, učestvovali na sastancima u okviru ADB Multiplatform projekta. Projekat Jadran – Dunav – Crno more multimodalna platforma (Adriatic-Danube-Black Sea multimodal platform) se realizuje u okviru programa za jugoistočnu Evropu, 3. poziv za strateške projekte (South East Europe Transnational Cooperation Programme, 3rd Strategic Call). Vodeći partner je regija Friuli Venezia Giulia iz Italije (Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, Italy), a u projektu učestvuju 43 partnera, od toga 23 strateška partnera, 17 pridruženih strateških partnera i 3 posmatrača. Luka Bar je strateški partner a Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore pridruženi strateški partner.  Ukupan budžet projekta iznosi 5.646.970 eura. Projekat traje 30 mjeseci, od 2012. do 2014. godine. Neki od ciljeva projekta su: razvijanje mreže multimodalnih čvorišta u jugoistočnoj Evropi, razvoj pristupačnosti i trgovine unutar jugoistočne Evrope, zaštita životne sredine pomjeranjem drumskog transporta na željeznički i rječni transport, ... U principu ADB Multiplatform će utrti put za efikasniji teretni saobraćaj i efikasnije korištenje infrastrukture u području jugoistočne Evrope. Na sastanku su detaljno predstavljeni svi radni paketi (WP1-WP7) i postignut je dogovor sa koordinatorima radnih paketa za nominovanje koordinatora po aktivnostima  u radnim paketima. U Budimpešti je i održan prvi sastanak Upravljačkog odbora (Steering Committee) projekta na kojem su usvojena pravila i procedure koje će važiti tokom trajanja projekta.

 

ADRIMOB RADIONICA

U utorak 4.12.2012.g. će se u Luci Bar, održati Prva lokalna tematska radionica u okviru ADRIMOB projekta. ADRIMOB je u skladu sa prioritetom 3, mjera 3.2, IPA Jadranskog programa, usmjeren na favorizovanje razvoja održivog transportnog sistema uz i između Jadranske obale.

ADRIMOB projekat uključuje glavne luke prekograničnog područja (Venecija, Ravenna, Rimini, Cesenatico, Pesaro-Urbino Pescara, Brindisi, Bari, Rovinj, Rab, Split, Drač, Bar i Igoumenitsu). Projekt je započeo u februaru 2011.g., a završava se u januaru 2014.g.

 

DELEGACIJA LUKE ŠANGAJ U POSJETI LUCI BAR

U ponedjeljak, 22. oktobra Luku Bar je posjetila delegacije luke Šangaj, jedne od najvećih svjetskih luka. Delegacija se sastala sa Izvršnim direktorom i članovima izvršnog menadžmenta.

Nakon razmjene opštih informacija, gostima su predstavljeni razvojni lučki planovi, sa posebnim osvrtom na planove razvoja djelatnosti u Slobodnoj zoni kao i planovi razvoja kapaciteta za pretovar i skladištenje tečnih tereta.

Dogovoren je nastavak komunikacije u cilju iznalaženja optimalnih varijanti konkretizacije identifikovanih potencijalnih područja saradnje.

 
Strana 9 od 25