Vremenske prilike
u Baru:

MambWeather icon
--- °C

MONTENEGRO (BAR) TIME
TIME ZONE
Central European Time (CET)
UTC/GMT +01:00 hours

 

PRETOVARENO U SEPTEMBRU

Od 1. do 30. septembra u Luci Bar je sa 15 brodova pretovareno ukupno 35.931 tona tereta. Od ukupnog pretovara najviše otpada na rasute terete kojih je bilo 15.960 tona, slijede tečni sa 13.588 tona i generalnih tereta je pretovareno 6.381 tona.

 

PRVI LOT OD 5.000 TONA PŠENICE, ZA VIKEND, STIŽE U LUKU

MK Komerc iz Novog Sada je najavio prevoz 10.000 tona pšenice preko Luke Bar namijenjene za izvoz. Prema najavama prevoznika, kompanije „16 februar" iz Podgorice, prva isporuka od 5.000 tona treba, vagonima, da stigne u Luku krajem nedjelje.

 

PRETOVARENO ZA SEDAM MJESECI

Za sedam mjeseci ove godine, od 1.januara do 31. jula, u Luci Bar je, sa 108 brodova, pretovareno ukupno 568.958 tona tereta.Od toga je bilo 437.701 tona rasutih, 102.435 tona tečnih i 28.821tona generalnih tereta.
 
Strana 10 od 25