ADMINISTRATIVNI OBJEKTI
Upravna zgrada
  • površina: 1 964 m2;
Upravna zgrada Slobodne zone
  • površina: 398,22 m2;
Proizvodno – trgovački poslovni objekat P+4
  • površina: 6 632 m2;
Diskont sa prodavnicom
  • površina: 295 m2;

Stranica će biti naknadno dopunjena.