RO-RO SAOBRAćAJ
  • Površina namijenjena za prijem, čuvanje i otpremu Ro-Ro tovarnih jedinica
  • Mogućnost pretovara kompletnih drumskih vozila ili djelova vozila.
  • Otvoreni skladišni prostor sa asfaltno-betonskom podlogom, potpuno obezbjeđen, bez dodirnih tačaka sa manipulativnim tokovima druge robe
  • Površina: 2,2 ha, sa mogućnošću proširenja na 6 ha
ro-ro