OPšTE INFORMACIJE
Projekat Slobodne zone u Baru datira još od početka 20. vijeka, iz vremena Knjaževine Crne Gore: daleke 1909. godine Ministar finansija Knjaževe Vlade donio je "Pravilnik za eksploataciju slobodne Barske luke i njoj pridodate slobodne zone".

Gotovo vijek poslije toga, marta 2000. godine, Vlada Republike Crne Gore, “Luka Bar” AD i Opština Bar osnivaju “Slobodnu zonu luka Bar”. Novi Zakon o slobodnim zonama donešen je 2004. godine, a novoformirana
Zona zvanično počinje sa radom naredne, 2005. godine.

Pored opštih komparativnih prednosti poslovanja na području Luke Bar, korisnici Slobodne zone uživaju brojne pogodnosti predviđene Zakonom o slobodnim zonama i drugim propisima (uvoz oslobođen carina, carinskih dažbina i PDV-a, skladištenje robe u bescarinskom režimu na neograničeno vrijeme, najširi krug mogućih djelatnosti i potencijalnih korisnika, niska stopa poreza na dobit, uprošćene procedure itd.).

Status korisnika Zone stiče se zaključivanjem ugovora o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni sa “Luka Bar” AD, kao ovlašćenim operatorom Zone, shodno Zakonu o slobodnim zonama i internoj regulativi Zone (Opštim pravilima poslovanja u Slobodnoj zoni).
 

CrnogorskiItalian - ItalyEnglish