STATUT

Statut „Luka Bar" AD Bar usvojen je odlukom Skupštine akcionara Društva 17.07.2002. godine.

Tekst Statuta, sa kasnijim izmjenama i dopunama, možete preuzeti OVDJE.