U LUCI BAR ODRŽAN SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA INTERMODADRIA

U Luci Bar je 20.08.2015.g. održan sastanak u okviru projekta INTERMODADRIA čiji je glavni cilj unapređenje integrisanosti pomorskog transporta na kratkim plovidbama u logističkom lancu u regiji Jadranskog mora.

Projekat se kofinansira od strane EU u sklopu IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje. Projekat je započeo 1. oktobra 2012.g. a završava se 31.avgusta 2015.g. Ukupan budžet projekta je preko 2,3 miliona eura a budžet Luke Bar iznosi160.679,03€. U projektu je uključeno 11 partnera a uključene su i luke (Ankona, Bari, Bari, Ploče, Bar, Drač i Igumenica) svih država koje učestvuju u IPA Jadranskom programu. Na sastanku su predstavljeni projektni rezultati i realizovane aktivnosti a poseban akcenat je stavljen na unapređenju IT rješenja u lučkoj zajednici shodno EU direktivi 65/2010 i saradnji subjekata transportnog sistema u Crnoj Gori u tom domenu.

 

intermodadria