TEčNI TERETI
Nafta i naftni derivati
Na izdvojenim petrolejskim vezovima, dubine akvatorijuma do 14m, vrši se prihvat i otprema nafte i naftnih derivata, kao i snabdjevanje brodova iz rezervoara ’’Jugopetrol’’ AD Kotor , čiji je većinski vlasnik komapnija ’’Hellenic Petroleum’’. Ukupni kapaciteti rezervoara iznose 116.000 m³.
Bazna ulja
Pretovar i skladištenje baznih ulja vrši se preko rezervoara, cjevovoda i pretakališta za vagone i kamoine. Kapacit rezervoara, u vlasništvu Luke Bar AD, iznosi 1.400 m³. Postoji mogućnost prenamjene rezervoara, uz potrebne investiije i adaptacije.
Sirćetna kisjelina
Pretakalište za sirćetnu kiselinu, vlasništva ’’MSK’’ kikinda, posjeduje kapacitet od 600t/h.
Lužina
Promet lužine vrši se putem rezervoara kapaciteta 10.000 m³. (2 x 5.000 m³.), vlasništvo "Kombinata aluminijuma Podgorica".
tecni