ŽITARICE
Pretovar i skladištenje žitarica obavlja se preko silosa za žitarice kapaciteta 30.000t. Postavljena zatvorena transportna traka, dužine 250m, projektovana je za prijem i otpremu žitarica u/iz silosa.
Za robne operacije istovara broda koriste se pretovarni mostovi nosivosti 12t, a za utovar se, u skladu sa tehničkim kapacitetom automatizovanih linija silosa, koristi utovarni toranj kapaciteta 300t/h. Silos, opremljen sistemom za mjerenje temperature i vlažnosti, raspolaže sa 16 silosnih ćelija i 9 međućelijskih prostora.
Opremljenost silosa omogućava manipulaciju žitaricama na relaciji brod-kopno i obratno,a doprema i otprema moguća svim prevoznim sredstvima.
Norma pretovara
Norma pretovara brodova: 3.000-3.500 t dnevno.
zitarice1