SUVI RASUTI TERETI
Rude, koncentrati, staro željezo, ugalj, koks, boksit, lomljeni kamen:

Dužina operativne obale je 550m sa dubinom mora do 14m. Prostor za skladištenje ukupne površine 50.000 m².

Za pretovar tereta koriste se tri pretovarna mosta nosivosti po 12t i tri paralelna željeznička kolosjeka.

Norme pretovara brodova
Staro željezo:
  • Za brodove nosivosti do 3000 tona: 1 500 tona/brodu za vremenski pogodan radni dan
  • Za brodove nosivosti preko 3000 tona : 3 000 tona/brodu to za vremenski pogodan radni dan
Koncentrati,rude cink oksida, hroma...
  • Za brodove nosivosti do 3000 tona: 1 500 tona/brodu za vremenski pogodan radni dan
Stalijsko vrijeme brodu počinje teći od 14,00 časova radnog dana ako je pismo spremnosti prihvaćeno do 12,00 časova istog dana, odnosno od 08,00 časova narednog radnog dana ako je pismo spremnosti prihvaćeno do 17,00 časova prethodnog radnog dana. O momentu predaje pisma spremnosti potrebno je obavijestiti Luku istog dana u pismenoj formi.

Vrijeme od subote ili dana prije praznika od 12.00 časova do ponedjeljka ili dana poslije praznika do 08,00 časova isključuje se iz stalija broda čak i kada Luka to vrijeme koristi za rad.

Luka prihvata plaćanje brodske dangube po C/P (ugovara o prevozu), a u slučaju uštede 50% ugovorene dangube pripada Luci uz primjenu norme koja je ugovorena između Luke i korisnika usluge.

Obavezno sačinjavanje činjeničnog stanja o vremenu istovara, a odgovarajući dokument treba da bude potpisan od ovlašćenih lica obje strane, prije isplovljenja broda. Činjenično stanje mora da sadrži detalje o vremenu prekida rada na brodu.

Obavezni ste da, uz nalog za rad, podnesete i izvod iz ugovora o brodskom prevozu koji sadrži sve bitne podatke koji se tiču obračuna i naplate eventualne dangube i uštede. U protivnom, Luka ne snosi bilo kakve posljedice eventualno neostvarene ugovorene norme-dangube broda.
Rasuti cement:

Pretovar i skladištenje cementa u rasutom stanju obavlja se preko 4 silosa ukupnog kapaciteta 3.000t, vlasništvo kompanije ’’Cemex Montenegro’’ Podgorica.

Glinica:
Rezervoar za glinicu, kapaciteta 20.000m³ (2 x 10.000 m³) vlasništvo je ’’Kombinata aluminijuma Podgorica)

Pretovar glinice moguće je raditi samo u direktnoj manipulaciji, uz korištenje adekvatnih grajfera.Redovno radno vrijeme Luke je od 07,00 do 21,00 čas i subota od 07,00 do 14,00 časova. Rad van redovnog radnog vremena kod pretovara žitarica se ne naplaćuje. Radno vrijeme Luke kod pretovara ostalog tereta u rasutom stanju, je od ponedeljka do petka od 00,00 časova do 24,00 časa, i subota od 07,00 do 14,00 časova. Rad van tog radnog vremena smatra se prekovremenim radom.

Rasuti tereti