ANKETA

U cilju unapređenja kvaliteta našh usluga, kreirali smo ovaj upitnik koji će, sadržeći Vaše ocjene i komentare, prikazati stepet zadovoljstva naših korisnika.

Koristeći ocjene na skali od 1 do 5, gdje je:

 • 5 - Odlično
 • 4 - dobro
 • 3 - zadovoljavajuće
 • 2 - nezadovoljavajuće
 • 1 - potpuno neprihvatljivo
 • Molimo ocijenite sljedeće:

  Web prezentacija:

   
   
   
   
   

  Saradnja sa zaposlenima u marketingu/prodaji:

   
   
   
   
   
   

  Saradnja sa zaposlenima u operativi: