OPERATIVNA OBALA
Obala Volujica
 • dužina: 554,40 m;
 • dubina akvatorijuma: do 14 m;
 • kota doka: + 3,00 m;
 • tip konstrukcije: armirano-betonska konstrukcija;
 • fundirana na šipovina;
 • dozvoljeno opterećenje po jedinice površine: 6 t/m2;
Stara obala
 • dužina: 280 m;
 • dubina akvatorijuma: do 6,20 m;
 • kota doka: +2,50 m;
 • tip konstrukcije: betonski gravitacioni zid;
Novi petrolejski vez
 • osovinski razmak 2 pristana: 66 m;
 • dubina akvatorijuma: 13,5 m;
 • kota doka: +2,50 m;
Vez 26 na Gatu II
 • dužina: 239 m;
 • dubina akvatorijuma: 10,5 m;
 • kota doka: +3,00 m;
 • tip konstrukcije: armirano-betonska konstrukcija;
 • fundirana na šipovina;
 • dozvoljeno opterećenje po jedinice površine: 4 t/m2;
Južna obala Gata III
 • dužina: 135 m;
 • dubina akvatorijuma: 8,10 m;
 • kota doka: +3,00 m;
 • tip konstrukcije: armirano-betonska konstrukcija;
 • fundirana na šipovina;
 • dozvoljeno opterećenje po jedinice površine: 4 t/m2;
Operativna obala na Gatu V
 • dužina: 345 m;
 • dubina akvatorijuma: do 6,5 m;
 • tip konstrukcije: betonski gravitacioni zid;