OTVORENA SKLADIšTA
Otvoreno skladište Volujica
  • površina: 27 000 m2;
Otvoreno skladište na Gatu III i u zaleđu Gata III
  • površina: 43 453 m2;
Otvoreno skladište „tor” (ispred Carinarnice)
  • površina: 20 000 m2;
Kamionski parking
  • površina: 12 550 m2;

Stranica će biti naknadno dopunjena.