TENDERI

T E N D E R br 73. 03.08.2015

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za za izradu Glavnog projekta produžetka obale za 400m na putničkom terminalu u Luci Bar

Preuzmi ZIP tendera >

 

T E N D E R br 72. 17.07.2015

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za „Nadogradnju Port Communitty System-a (PCS-a) u Luci Bar sa modulom BROD“

Preuzmi ZIP tendera >

 

T E N D E R br 71. 19.05.2015

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izradu vodovodnih šahti i nabavku i ugradnju vodomjera na postojećoj vodovodnoj mreži na koncesionom području „Luka Bar“ AD

Preuzmi ZIP tendera >

 

T E N D E R br 70. 22.04.2015

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta zatvorenog skladišta za intermodalne aktivnosti (natkrivanje dijela otvorenih skladišnih površina) na Terminalu „Volujica" u Luci Bar.
 

T E N D E R br 69. 28.03.2015

JAVNI POZIV
za izvodjenje radova prema revidovanom Glavnom projektu stabilne instalacije za dojavu požara, za objekat Silos za žitarice u Luci Bar
 
Strana 1 od 15

Pristup dokumentacijiCrnogorskiItalian - ItalyEnglish